Tokat Valiliği Açıkladı; Buğday İle Koyun Gerisi Oyun

Tokat Valiliğinin,  “Buğday ile Koyun Gerisi Oyun” isimli tarım projesinin içeriğinde, projeye adını veren 'koyun'un olmaması dikkat çekti.

Tokat Valiliği Açıkladı; Buğday İle Koyun Gerisi Oyun

Tokat Valiliğinin,  “Buğday ile Koyun Gerisi Oyun” isimli tarım projesinin içeriğinde, projeye adını veren 'koyun'un olmaması dikkat çekti.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
Tokat Valiliği Açıkladı; Buğday İle Koyun Gerisi Oyun

Tokat Tarım Projesi değerlendirme ve planlama toplantısı Valilik toplantı salonunda Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme gelen 16 proje arasında birisi epeyce dikkat çekecek gibi.
 
Proje Modası Valiliği de mi Etkisi Altına Aldı?
Toplantıda Tarım Tokat projesi çatısı altında yürütülecek olan bitkisel, hayvansal, tarımsal sanayi, çiftçilerin eğitimi, güvenilir ve sağlıklı gıda alanlarında hayata geçirilecek olan bir dizi proje değerlendirilerek kararlar alındı. Tokat Valiliği, "31 mart seçimleri öncesi adayların proje sağnağından mı etkilendi?" sorusunu sorduracak şekilde il tarımıyla ilgili neredeyse her başlık, 'proje' adı altında sunuldu.

Nasıl Denetlenecek ve Başarı Nasıl Ölçülecek Belirsiz
Valiliğin sırf bir toplantıda 16 projeyi gündemine almasına rağmen, bu projelerlerin hayata geçmesini sağlamak için nasıl teşvikler sağlanacağı, o teşviklerin her aşamada nasıl denetleneceği, ilk yılın sonunda başarının neye göre değerlendirileceğine yönelik ayrıntı yer almadı. Devam eden yıllarda, bu projelerde kimlere ne kadar kaynak aktarıldığı, bu aktarılan kaynakların geri dönüşü ve rakamsal ve oransal olarak projelerin katkılarının nasıl izleneceği de raporda yer almadı.
 
Hele Bir Proje Vardı Ki;
'Türk Tarımının Parlayan Yeni Yıldızı Tokat' sloganı ile yürütülecek projelerin arasındaki bir proje adı ve içeriğiyle dikkat çekmeyecek gibi değildi. Buğday ile Koyun Gerisi Oyun isimli tarım projesinde, projeye adını veren 'koyun'un olmaması dikkat çekti. Valilik bürokratları her şeye bir proje yapmaktan, o projelere isim bulmakta sıkıntı çekmiş olmalı ki, "Buğday ile Koyun, gerisi oyun" şeklinde biraz da makara yapar gibi kafiyeli bir proje ismi bulmuşlar, dedirtti. 
 
Yuvarlak ifadeler...
Toplantı gündemi üzerine genel değerlendirme yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Tarım Tokat Projesi ile Türk tarımının parlayan yeni yıldızı Tokat’ta tarımsal yatırımlara devam edildiğini belirterek,  destekleme programlarının bütün olarak dikkate alınacağı, kaynakların etkin kullanımını sağlamak için koordinasyonun son derece önemli olduğu, hazırlanan projelerin uygulama alanları ve hedeflerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği gibi yuvarlak ifadelerle uyarılarda bulundu.
 
İŞTE TOPLANTI GÜNDEMİNDEKİ PROJELER
 
“Tokat ili Seracılığı Geliştirme Projesi”
Açıklaması; “İlimizde tüm sektörlerce en önemli tarımsal alt sektör olarak belirlenen Seracılıkla ilgili hazırlanan “Tokat ili Seracılığı Geliştirme Projesinin” kapsamında 100 dönüm alanda seracılık.
 
“Çilek Tarımını Geliştirme Projesi”
Açıklaması; Son iki yılda üreticilerimizin yoğun ilgi ve talebi ile karşılanan bir diğer gelir artırıcı projenin ise “Çilek Tarımını Geliştirme Projesi” olduğu değerlendirildi. 2019 yılında 100 dönüm alanca çilek yetiştiriciliği,
 
“Bağ Vatanına Dönüyor-2”

Açıklaması ;İlimizde bulunan eski bağ alanlarının yeniden üretime kazandırılması amacı ile 600 dönüm alanda “Bağ Vatanına Dönüyor-2” adı ile proje yürütülecek.
 
“Buğday ile Koyun Gerisi Oyun Projesi”
Açıklaması; “Buğday ile Koyun Gerisi Oyun Projesi” ile ilimizde buğday tarımında verim ve kalitenin artırılması amacıyla buğday tarımından başka alternatifi olmayan, yüksek rakımlı,  sebze ve meyve tarımının yapılamadığı alanlarda buğday üretimi yapan çiftçilere 17 yıl aradan sonra ilk defa destek sağlanacak ve buğdayın ekilebilirliği artırılacaktır. (Proje adında koyun olmasına rağmen içeriğinde ne koyunculuğun, ne de desteklenmesinin esamesi okunmadı)
 
“Ceviz” Tokat Kabuğunu Kırıyor
Açıklaması; Ceviz üretiminin yoğun olduğu bölgelerde 7500 dönüm alanda çiftçi ailesinde uygulanmak üzere “Ceviz Tokat Kabuğunu Kırıyor” ismi ile hazırlanan proje uygulanacak.
 
“Yem Bitkilerini Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi”
Açıklaması; “Yem Bitkilerini Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi” ile İlimiz hayvancılığında kaliteli ve ucuz kaba yem ihtiyacını karşılamaya yönelik, hibeli yem bitkileri tohumluğu alımı yapılacaktır.
 
Hayvancılık Alt Yapısını İyileştirme Projesi”
Açıklaması; “Hayvancılık Alt Yapısını İyileştirme Projesi” kapsamında ilimiz genelinde bilimsel teşhis yöntemleri kullanılarak hayvanların tedavilerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak, teşhis metotları ile ölümler azaltılacak ve salgın hayvan hastalıklarına karşı önlemler daha hızlı alınabilecektir. Özellikle ölüm oranlarının azaltılması amacıyla Pneomoni ve solunum yolu hastalıkları oluşturan etmenlere karşı yapılacak koruyucu aşılamalar ile ölüm oranının azaltılması ve hızlı hastalık tespitini kolaylaştırıcı aletler ile erken teşhis ve tedavi protokollerinin belirlenmesini sağlayıcı alt yapı kurulumu ile hızlı tedavi oluşmasının sağlanması dolayısıyla verim artışının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
 
“Kanatlı Yetiştiriciliği kapsamında Kaz Yetiştiriciliğine Yönelik Proje”
Açıklaması; “Kanatlı Yetiştiriciliği kapsamında Kaz Yetiştiriciliğine yönelik proje” önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Söz konusu projeyle İlimizde Kaz yetiştirme kültürü olan başta Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray İlçelerimiz olmak üzere Zile gibi ilçelerimizde de çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturulacaktır.
 
Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi
Açıklaması; Niksar İlçesi Sarıyazı köyünde sondaj çalışmaları yapılan Jeotermal Kaynağın etkin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Tarım sektöründe üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Yine Erbaa’da Organize sanayi seracılığı geliştirilmesi hedefleniyor.
 
Fide Yetiştiriciliği Projesi
Açıklaması; TR83 illeri ile DOKAP illerini kapsayan bölgede bulunan 13 adet Fide Üretim tesisinde yıllık fide üretimi 50 milyon adettir. Bölgede 1,5 milyar, Tokat İlinde ise 250 milyon adet fide kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Ön Etüt Raporuna göre; Sarıyazı Jeotermal sahasında Fide Üretim Tesisi kurulması hedefleniyor. Ayrıca, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bölge çiftçisine örnek olabilecek fide üretim tesisi kurulmaktadır.
 
Genç Çiftçi
Açıklaması; İstihdama katkı sağlamak ve tarım sektöründe farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği Genç çiftçi projesi ile genç çiftçilerin bitkilsel, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı alanlarında desteklenmesi hedefleniyor. 
 
Çiftçi Eğitimi
Açıklaması; Çiftçilerin tarımsal faaliyetler sırasında bilgiye en çok ihtiyaç duydukları konuların; Birinci tarla bitkileri, ikinci tarımsal desteklemeler, üçüncü hayvansal üretim ile ilgili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte meyvecilik, sebzecilik ve örtü altı yetiştiriciliği konuları da eğitim önem taşımaktadır. Uygulanacak projelerde, yeni tarımsal teknolojilerin tanıtılması ve benimsetilmesi çalışmaları da proje ile birlikte devam ettirilecektir. Kırsal alanda yaşayan nüfusun mevcut yaşam düzeylerinin daha iyiye götürülmesi için yetişkin nüfusun da eğitsel faaliyetlerden yararlandırılması sağlanacaktır. Böylece kırsal alanda üretim biçimine ve üretim ilişkilerine gelişen yeni tarım teknolojilerine uygun olarak müdahale edilerek tarımsal kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir.
 
Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Hastalıkla Mücadele
Açıklaması; Gerek bitkisel üretimde ve gerekse hayvansal üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelenin verimliliği etkilediği bilinmektedir. Hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları kapsamda ilimizde bir dizi faaliyet yürütülecek.
 
Meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Projesi
Açıklaması; Çiftçilerimizin sertifikalı fidan ihtiyacını karşılamak için; uygulanacak proje ile Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Erik, Ceviz ve Asma fidanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği
Açıklaması; Gıda güvenliği konusu, tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir.
Gıda güvenilirliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması hedefi doğrultusunda, “çiftlikten sofraya” anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve sağlığının en üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi noktasında Valiliğimiz öncülüğünde Denetim ve Kontrol hizmetleri artırılacaktır.
 
Tarımsal Sanayi
Açıklaması; İlimiz, sahip olduğu coğrafya ve iklim koşulları itibariyle, bitkisel üretimde, hayvancılıkta, su ürünlerinde, kısaca tarımın tüm alanlarında ülkemizin şanslı illerden birisidir. Tarımsal üretimde, arzu edilen verim ve kaliteye ulaşma noktasında birçok proje uygulamaya konulmuştur. Bu projelerle birlikte, Gıda sanayimiz, gıda teknolojisinde kaydedilen gelişmelerle uyumlu, doğrudan ihracat odaklı üretim yaklaşımıyla, ülkemizde ki en rekabetçi sektörlerimizden biri konumuna ulaşacaktır.
 
Vali Dr. Ozan Balcı, toplantı sonunda katılımcılara teşekkür ederek Tokat Tarım projelerinin ilimize, ülke tarımına ve Tokatlı çiftçilerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
 Toplantıda düşülen notlar arasında aşağıdaki sloganlarda yerini aldı;

Tarım Tokat Demek Üretim Demek.
Tarım Tokat Demek Sera Demek.
Tarım Tokat Demek Sağlıklı Güvenilir Gıda Demek.

Son Güncelleme: 02.03.2019 11:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.